Geweldloos Verzet in Gezinnen

Samenvatting
De groep van agressieve en intimiderende jongeren die het hele gezinsleven naar hun hand zetten, de school niet afmaken, excessief blowen of andermans eigendommen vernielen is weliswaar klein, maar een steeds terugkerend vraagstuk in onze samenleving. Zowel een 'harde', autoritaire aanpak als een 'zachte', vrijere aanpak hebben niet het gewenste effect en werken zelfs escalerend. Er is een behoorlijk hulpaanbod voor deze kinderen en gezinnen, maar deze hulp is nogal eens niet toereikend.

Haim Omer (hoogleraar Psychologie aan de Universiteit van Tel Aviv) komt in zijn boek ‘Geweldloos Verzet in Gezinnen’ met een vernieuwende benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Hij baseert zich daarbij op het levenswerk van Gandhi, een van de belangrijkste voorvechters van geweldloos verzet, en past diens principes toe in de context van het gezin.

Deze nieuwe benadering helpt ouders om:
-duidelijk stelling te nemen tegen geweld, risicovol gedrag en antisociaal gedrag
-zelf agressie te vermijden en provocaties te weerstaan
-vastbesloten aanwezig te zijn in het leven van hun kind (goed op de hoogte van wat het doet, betrokken en geïnteresseerd)

Het isolement van deze gezinnen wordt doorbroken, waardoor het geweld niet meer in het geheim kan gedijen en zowel ouders als het kind hulp en steun kunnen krijgen van vrienden en familie. Zeven concrete en praktische interventies komen hierbij uitgebreid aan bod.

Wanneer ouders dit project de hoogste prioriteit geven en er enkele maanden intensief mee bezig zijn, kan dit een ongekende verandering teweegbrengen. Ouders krijgen de kracht om weerstand te bieden, hun gezag is hersteld en geweld en zelfdestructief gedrag nemen af. Dit alles is nadrukkelijk niet bedoeld om het kind ‘eronder’ te krijgen, maar om de relatie tussen ouder en kind te herstellen.

Conclusie
Het boek is makkelijk te lezen, helder en duidelijk voor zowel hulpverleners, leerkrachten en ouders. Het geeft inzicht in escalatieprocessen, en weet hierin in te grijpen zonder diepgravende therapie en zonder beschuldigende vinger. Het biedt concrete handvatten en een praktische handleiding. Ik ben van mening dat de benadering van Geweldloos Verzet nog sterker zou zijn, wanneer toegepast door een hulpverlener die ervaringsgericht werkt en persoonlijk reageert wanneer dit nodig is. Maar hoe dan ook is deze methode een aanwinst!

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over dit onderwerp, dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met De Psycholoog/ondergetekende.


Auteur: De Psycholoog / Anneke de Vries
Bron: Omer, H. (2007). Geweldloos Verzet in Gezinnen - Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten.

Nieuwsarchief

» 21-02-2019Aanmeldingstop
» 28-08-2018Waardigheid als goed voornemen
» 13-07-2018Zomervakantie 2018
» 07-07-2017Introvert in een extraverte wereld
» 07-11-2016Trauma is een ervaring, geen gebeurtenis
» 07-07-2016Vakantieperiode
» 27-05-2016Filmpje over emoties
» 13-05-2016Cursus Houd me Vast
» 03-03-2016Vergoeding
» 16-02-2016Emotionally Focused Therapy
» 24-12-2015Diagnostiek en therapie
» 03-12-2015Leuke kennismaking
» 16-11-2015Het probleem wanneer je iedereen wil pleasen
» 16-10-2015De Psycholoog is weer bereikbaar
» 08-10-2015De paradoxale theorie van verandering
» 31-08-2015Assertieve rechten
» 11-05-2015Therapie als menselijke ontmoeting
» 14-04-2015De Psycholoog is verhuisd
» 24-10-2012Geweldloos Verzet in Gezinnen
» 20-10-2011Toename jeugdzorg door eisen maatschappij

Pagina:  1 2 

Laatste nieuws

Aanmeldingstop

21-02-2019Helaas kan ik in februari en maart 2019 geen nieuwe cliënten aannemen. In april ben je van harte welkom om je aan te melden.

Lees meer »

Waardigheid als goed voornemen

28-08-2018Wat ik op 1 januari nooit doe, doe ik elk jaar na de zomervakantie wel: me iets goeds voornemen. En dit jaar is dat waardigheid, desnoods als ik er kritiek op krijg.

Lees meer »

Zomervakantie 2018

13-07-2018De Psycholoog heeft vakantie van 13 juli tot en met 6 augustus.

Lees meer »

Introvert in een extraverte wereld

07-07-2017Veel introverte mensen krijgen het idee dat er iets aan hen mankeert en dat ze socialer zouden moeten worden. Het boek Stil laat zien hoe dit komt en dat dit niet terecht is.

Lees meer »

Trauma is een ervaring, geen gebeurtenis

07-11-2016Vaak wordt een trauma gezien als een heftige gebeurtenis in het verleden, maar volgens Delboy is het juist de ervaring in het heden die het tot een trauma maakt.

Lees meer »

Vakantieperiode

07-07-2016De Psycholoog heeft vakantie van 9 tot en met 31 juli.

Lees meer »

Filmpje over emoties

27-05-2016Emoties worden vaak gevreesd en vermeden omdat ze zo pijnlijk kunnen zijn. In het filmpje Alfred & Shadow is op een liefdevolle en herkenbare manier te zien wat emoties zijn en hoe je ze kunt hanteren.

Lees meer »

Cursus Houd me Vast

13-05-2016Vanmiddag had ik een superleuk overleg met mijn collega Cock van Bruggen over de cursus ´Houd me Vast´. Dit is een cursus voor stellen die op zoek zijn naar meer verbinding in hun relatie.

Lees meer »

Vergoeding

03-03-2016Sinds februari dit jaar wordt De Psycholoog door een aantal zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering.

Lees meer »

Emotionally Focused Therapy

16-02-2016Sinds januari ben ik naast psycholoog en ervaringsgericht therapeut, ook basis EFT-therapeut. Emotionally Focused Therapy is erop gericht om de veilige verbinding weer te herstellen bij relatieproblemen, ook als de problemen complex zijn.

Lees meer »

Diagnostiek en therapie

24-12-2015In de GGZ duurt het over het algemeen weken voordat de therapie echt kan beginnen. Dit is voor een deel gelegen in de manier waarop men in kaart brengt wat er aan de hand is. Ik ben van mening dat deze diagnostiek anders kan en moet. In dit artikel vertel ik waarom en wil ik een alternatief aandragen.

Lees meer »

Leuke kennismaking

03-12-2015Afgelopen vrijdag heb ik kennisgemaakt met de dames van D-dact. Het was een leuke en interessante ontmoeting.

Lees meer »

Het probleem wanneer je iedereen wil pleasen

16-11-2015Het probleem wanneer je iedereen wil ter wille wil zijn, is dat je nooit iedereen tevreden kunt stellen en je bovendien jezelf kwijtraakt. Kost veel energie en levert weinig op. Het plaatje spreekt boekdelen.

Lees meer »

De Psycholoog is weer bereikbaar

16-10-2015De afgelopen weken was de praktijk alleen te voet bereikbaar vanwege werkzaamheden in de straat. Nu is de straat weer open en kun je voor de deur parkeren.

Lees meer »

De paradoxale theorie van verandering

08-10-2015Mensen komen vaak in therapie omdat ze willen veranderen. Maar verandering gebeurt niet door een krampachtige poging daartoe. Verandering vindt plaats als iemand stil gaat staan bij wat er werkelijk in hem omgaat en hoe zijn wereld hem raakt.

Lees meer »

Assertieve rechten

31-08-2015Voor iedereen die na de vakantie zijn frisse moed en hernieuwde energie wil behouden, volgen hier een aantal vuistregels. Deze assertieve rechten kunnen je helpen om net zo veel rekening met jezelf als met de ander te houden.

Lees meer »

Therapie als menselijke ontmoeting

11-05-2015Menselijk contact in de hulpverlening essentieel is voor het slagen van die hulpverlening. Maar dat wordt social workers en psychologen juist afgeleerd. Een gemiste kans, want naar mijn mening werkt therapie alleen wanneer de psycholoog of hulpverlener zowel professioneel deskundig als persoonlijk betrokken is.

Lees meer »

Geweldloos Verzet in Gezinnen

24-10-2012Hoogleraar Psychologie Haim Omer heeft een vernieuwende, veelbelovende benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Zijn boek ´Geweldloos Verzet in Gezinnen´ is toegankelijk en praktisch voor zowel hulpverleners, leerkrachten en ouders.

Lees meer »

Meer nieuws »