Aantal sessies

Hoeveel sessies  er nodig zijn, hangt af van verschillende factoren. Ik vind het belangrijk dat de behandeling zo kort en doeltreffend mogelijk is. Hieronder lees je meer hierover.

Korte of langer durende therapie

De hulp is erop gericht dat je zo snel mogelijk weer zonder therapie kan. Meestal zijn 5 tot 10 sessies voldoende. Soms kan het traject nog korter zijn en soms is het nodig om wat langer door te gaan met de gesprekken. Ook de frequentie van de gesprekken verschilt van persoon tot persoon. Vaak zijn de gesprekken in het begin een keer per week of eens in de twee weken. Na verloop van tijd, als de problemen minder acuut worden, kan er langere tijd tussen zitten. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld eens in het half jaar afspreken, om een vinger aan de pols te houden of al het geleerde nog eens op te frissen.

Problematiek, mogelijkheden en netwerk

Hoe lang en hoe vaak is onder andere afhankelijk van de ernst en omvang van je problemen. Als het een enkelvoudig probleem is, zonder al teveel ingewikkelde gevoelens en situaties, zijn enkele gesprekken vaak voldoende. Maar als de problemen complex zijn en de pijn groot, is vaak langer therapie nodig. Ook speelt mee hoe goed het je lukt om het geleerde te integreren in je dagelijks leven en wat je draagkracht is. En wanneer je netwerk (dat is je partner, gezin of belangrijke anderen) bij de hulp betrokken zijn en van tijd tot tijd meekomen naar de therapie, kan de behandeling over het algemeen aanzienlijk sneller afgerond worden dan wanneer ze erbuiten blijven staan.

Klachtenvermindering of persoonlijke ontwikkeling

Daarnaast is de duur van een therapie afhankelijk van wat je wil bereiken. Als het je belangrijkste doel is om snel van je klachten af te komen en je daarbij niet te diep wil graven, zal je waarschijnlijk relatief korte tijd therapie hebben. De kans bestaat overigens dat de klachten terug komen of dat er andere problemen ontstaan. Je kunt na afronding van de behandeling altijd opnieuw bij De Psycholoog aankloppen. Het is ook mogelijk dat je niet in de eerste plaats voor klachtenvermindering komt, maar voor een proces van persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat kan een lang proces zijn, maar het hangt van jou af hoe lang je daarin samen met een therapeut wil optrekken.

Mijn inzet

Ik zie therapie als een tijdelijke uitbreiding van je netwerk, waarin ik met je optrek zo lang dat nodig is en weer een stap terug doe zo gauw het kan en je dat wil. Ik let erop dat de gesprekken to-the-point zijn en dat het gaat over jouw ervaren in het hier-en-nu. Daardoor gaat het over wat voor jou belangrijk is en kun je meteen nieuwe ervaringen opdoen. Dat is effectiever dan afstandelijk ‘praten over’. Natuurlijk hebben we het ook over vroeger of over wat je meemaakt buiten de therapie, maar ik leg wel de verbinding met het hier-en-nu. Daarbij helpt het dat je ook belangrijke anderen mag meenemen naar de therapie, wat bij andere praktijken niet zo gebruikelijk is. Zo zet ik me ervoor in dat de hulp snel en effectief kan zijn. Meer hierover lees je bij 'werkvormen'.

Vooruitzichten

Het is vaak lastig om van tevoren in te schatten hoeveel sessies er nodig zijn. Dit blijkt over het algemeen gaandeweg. Ik vind het daarbij belangrijk dat we het erover eens zijn of je doorgaat of afrondt. Ik doe mijn best om duidelijk te zijn over wat ik nodig vind. Maar het is jouw eigen proces, dus jij hebt de belangrijkste stem in hoe lang de behandeling duurt en hoe vaak je wil afspreken.